''Dabar'' međunarodno takmičenje iz računarske i informatičke pismenosti, Novi Sad 07.02.2015. god.