Данас нам је диван дан – нашој школи рођендан 20.10.2016. год.