Дружење Вршњачког тима и ученика четвртог разреда 05.10.2015. год.