Екскурзија другог разреда Бачка – Срем 05.06.2016. год.