Међународно такмичење „Кенгур без граница“ 17.03.2016. год.