Пoсета средњој Стручној школи у Црвенки, 25.05.2015. год.