Прослава дана школе са школом на путу око света 20.10.2015. год.