Rekreativna nastava – Sokobanja, 2015. – 26.05.2015. god.