Стручно усавршавање у нашој школи 26.12.2015. год.