Трећи дан дечје недеље дружили су се ученици I4, IV4 i V3. 07.10.2015. год.