У посети Центру за приступачну технологију и едукацију (CEPTE) 12.05.2016. год.