U poseti Centru za pristupačnu tehnologiju i edukaciju (CEPTE) 12.05.2016. god.