2013/2014. Tanja Cupać

Đak generacije u našoj školi ove godine je Tanja Cupać, učenica odeljenjaVIII4. Tokom školovanja bila je učesnik na takmičenjima iz raznih predmeta i skoro uvek se kući vraćala sa nekom nagradom. Nanizala je dosta diploma i pohvala, i time potpuno stekla pravo da ponese titulu đaka generacije.

tanje_cupac_090714

Tanja Cupać se ponosi sledećim nagradama:

IV razred:
1.  mesto na opštinskom takmičenju iz matematike
2.  mesto na okružnom takmičenju iz matematike

 V razred:
1.  mesto na opštinskom takmičenju iz tehničkog i informatičkog obrazovanja
2. mesto na opštinskom takmičenju iz matematike

VI razred:
3. mesto na opštinskom takmičenju iz tehničkog i informatičkog obrazovanja
2. mesto na okružnom takmičenju iz tehničkog i informatičkog obrazovanja
2. mesto na opštinskom takmičenju iz biologije

VII razred:
1. mesto na opštinskom takmičenju iz tehničkog i informatičkog obrazovanja
1. mesto na opštinskom takmičenju iz srpskog jezika
2. mesto na opštinskom takmičenju iz hemije
3. mesto opštinskom takmičenju iz fizike
4. mesto naokružnom takmičenju iz srpskog jezika

VIII razred:
3. mesto na opštinskom takmičenju iz srpskog jezika
3.  mesto na opštinskom takmičenju iz fizike