Наша школа

Основна школа „20. октобар“ у Сивцу, од 1976. године ради као интегрисана школа од две независне месне школе „Јован Јовановић Змај“ (1972) и „Петар Петровић Његош“ (1971). То указује на чињеницу да се ради у специфичним условима, односно у две школске зграде међусобно удаљене око 2 километра.

Школу похађа oко 650 ученика, мада је капацитет ове две школске зграде много већи. Виши разреди (од петог до осмог) похађају наставу само пре подне, док нижи (од првог до четвртог) у обе смене. Две смене у обе зграде, а различита одељења, у много чему отежавају рад наставника, као и њихове међусобне контакте.

Настава се изводи у по три или четири одељења сваког разреда, од првог до осмог разреда, на српском језику.

У склопу обе зграде налазе се фискултурне сале као и спортски терени.
Поред ове две школске здраде, у склопу школе је и мали школски објекат (само једна учионица) у насељу, односно излетничком месту Мали Стапар, удаљеном од Сивца око 5 километара. Ова мала школска зграда се више не користи у настави, али је у оквиру њеног дворишта релативно велики воћњак, који се користи у изборној настави воћарства и као простор отворен за ликовне колоније, а некада и логоровање ученика. Леп, здрав али тренутно недовољно искоришћен простор.
Снаге школе

Највећа снага за квалитетан рад и развој школе је стручно наставно особље, које се стално усавршава кроз планиране семинаре који им омогућавају да осавремене наставу. Но, оно што веома значи за савремен развој су две модерно оспособљене информатичке учионице (од по 25 умрежених рачунара у обе школске зграде). Изборна настава информатике и рачунарства се одвија од петог до осмог  разреда. За рад на рачунару обучен је и један део наставног особља (20 радника).
Добра сарадња са Месном заједницом Сивац и локалном самоуправом мора се споменути у навођењу снага без којих школа не би била то што јесте.
Ресурси унутар школе

 запослени од 46 запослених у настави, 22 наставника је обучено за методу активног учења, 20 наставника је обучено за рад на рачунару, 4 наставника је обучено за примену методе читањем и писањем до критичког мишљења. Школа има стручне сараднике педагога и психолога.
– простор  У обе школске зграде постоје библиотеке, рачунарске учионице са интернетом, фискултурне сале као и кабинети за предметну наставу и кухиње са трпезаријом за ученике.
Мисија школе

Унапредити квалитет комуникације и развој ученичких потенцијала кроз различите наставне и ваннаставне активности.
Визија школе

Желимо да постанемо школа у којој ће се узајамно поштовати сви њени актери и сви активно учествовати у стварању позитивне климе у школи.
Утврђени приоритети

1.  Побољшање квалитета наставе

2.  Унапредити комуникацију измеду свих учесника образовно-васпитног процеса

3.  Новим ваннаставним активностима мотивисати ученике за квалитетније провођење времена у школи и ван ње.