Критеријуми праћења напредовања за први разред
Критеријуми оцењивања за други разред
Критеријуми оцењивања за трећи разред
Критеријуми оцењивања за четврти разред

Критеријуми оцењивања из предмета физика, 6. разред
Критеријуми оцењивања из предмета физика, 7. разред
Критеријуми оцењивања из предмета физика, 8. разред

Критеријум оцењивања из предмета биологија 5. раред
Критеријум оцењивања из предмета биологија 6. раред
Критеријум оцењивања из предмета биологија 7. раред
Критеријум оцењивања из предмета биологија 8. раред

Критеријум оцењивања из предмета географија 5. раред
Критеријум оцењивања из предмета географија 6. раред
Критеријум оцењивања из предмета географија 7. раред
Критеријум оцењивања из предмета географија 8. раред

Критеријум оцењивања из предмета хемија 7. и 8. раред

Критеријум оцењивања из предмета ликовна култура

Критеријум оцењивања из предмета музичка култура

Критеријум оцењивања из предмета српски језик и књижевност 5. раред
Критеријум оцењивања из предмета српски језик и књижевност 6. раред
Критеријум оцењивања из предмета српски језик и књижевност 7. раред
Критеријум оцењивања из предмета српски језик и књижевност 8. раред

Критеријум оцењивања из предмета енглески језик 1. раред
Критеријум оцењивања из предмета енглески језик 2. раред
Критеријум оцењивања из предмета енглески језик 3. раред
Критеријум оцењивања из предмета енглески језик 4. раред

Критеријум оцењивања из страних језика 5. раред
Критеријум оцењивања из страних језика 6. раред
Критеријум оцењивања из страних језика 7. раред
Критеријум оцењивања из страних језика 8. раред

Критеријум оцењивања из предмета техника и технологија и информатика и рачунарство 5. 6. 7. и 8. разред

Критеријум оцењивања из предмета физичко и здравствено васпитање и обавезне физичке активности

Критеријум оцењивања из предмета историја 5. раред
Критеријум оцењивања из предмета историја 5. 6. 7. и 8. раред

Критеријум оцењивања из предмета математика 5. 6. 7. и 8. раред