Р. бр. Име и презиме Задужење
1. Ференц  Лендак Директор школе
2. Гордана Канкараш Школски педагог
3. Маријана Каљевић Школски психолог
4. Остојић Славица Библиотекар
5. Ђорђо Перуничић Секретар школе
6. Зорка Пелемиш Шеф рачуноводства
7. Жељка Абаџин Административни радник
8. Драган Пајовић Домар
9. Борис Пољак Ложач
10. Милена Ивић Сервирка
11. Бојана Мариновић Сервирка
12. Иван Ђаковић Чистач
13. Даница Голубовић Чистачица
14. Снежана Рајић Чистачица
15. Бранка Булатовић Чистачица
16. Весна Минић Чистачица
17. Снежана Морача Чистачица
18. Снежана Плавшић Чистачица
19. Нада Жекић Чистачица
20. Зорица Жујовић Чистачица
20. Јелена Морача Чистачица