СТРУЧНИ ТИМОВИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА
1. Ференц Лендак-директор
2. Рајић Радослав-наставник музичке културе
3. Гордана Канкараш-педагог
4. Маријана Каљевић-психолог
5. Ђорђо Перуничић-секретар школе
6. Јелица Ђуровић-професор разредне наставе
7. . Бранко Жежељ-професор физичког васпитања
8. Снежана Пувача-наставник разредне наставе
9. Љиљана Вагић- наставник физике
10. Сања Чупић – представник Света родитеља
11. Милица Војиновић -представник Ученичког парламента
12. Александра Потпара- представник Школског одбора

ТИМ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ И САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
1. Ференц Лендак – директор школе
2. Oливера Свитић-професор географије
3. Гордана Канкараш-педагог
4. Марија Јовановић -представник Ученичког парламента
5. Радмила Ачански-представник Школског одбора
6. Жељка Ребић -представник Савета родитеља
7. Бојан Самац – наставник математике

ТИМ ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
1 .Ференц Лендак-директор
2. Гордана Канкараш-педагог
3. Маријана Каљевић-психолог
4. Наташа Шаранчић -професор разредне наставе
5. Светлана Мајски-професор српског језика
6.Јована Рељић.-представник Ученичког парламента
7. Марина Шупица -представник Савета родитеља

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
1. Ференц Лендак-директор
2. Маријана Каљевић-психолог
3. Гордана Канкараш-педагог
4. Светлана Мајски-професор српског језика
5. Биљана Бајчетић-професор разредне наставе

ТИМ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
1. Гордана Канкараш-педагог
2. Кристина Голубовић-професор ликовне културе
3. Данијела Пољаковић-наставник математике
4. Наталија Кукољ-Прокић-наставник техничког и информатичког образовања
5.Љиљана Вагић – наставник физике

ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
1. Снежана Лучић- професор разредне наставе
2. Гордана Канкараш – педагог
3. Бранко Милосављев – вероучитељ

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ
1. Маријана Каљевић- психолог
2. Канкараш Гордана- педагог
3. Злата Цвијовић-наставник
4.Светлана Мајски – наставник
5.Наталија Кукољ Прокић – наставник

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
1. Злата Цвијовић-натавник биологије
2. Љиљана Марцикић-учитељ
3. Радослав Рајић-наставник музичке културе
4. Гордана Канкараш-педагог

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ
1.Ференц Лендак-директор
2. Биљана Бајчетић-учитељ
3. Наташа Шаранчић-учитељ
4. Светлана Мајски-наставник српског језика