9. септембра 2022.

Јавна набавка: 15000000 – ужина за ученике од I до VIII разреда

Решење о образовању комисијеМодел уговораОбразац структуре ценаОбразац трошкова припреме понудеОпшти подаци о предмету јавне набавкеТабела понуде (спецификација)Упутство понуђачма како да сачине понудуУслови за учешће у поступку […]
3. фебруара 2022.

Јавна набавка услуга – Набавка електричне енергије за потребе ОШ ”20. октобар” Сивац

Одлука о спровођењу поступкаОбразац структуре ценаОбразац трошкова припреме понудаУсловиТехничка спецификација 01.03.2022. год. Уговор о потпуном снабдевању електричном енергијом
22. септембра 2021.

Јавна набавка услуга – Набавка електричне енергије за потребе ОШ ”20. октобар” Сивац

Одлука о спровођењу поступкаОпшти подаци о јавној набавциМодел уговораОбразац структуре ценаОбразац трошкова припреме понудаУсловиТехничка спецификација 20.12.2021. год. Уговор о потпуном снабдевању електричном енергијом
26. октобра 2020.

Уговор о куповини уља за ложење ниско сумпорног горива

Уговор о куповини уља за ложење ниско сумпорног горива специјално НСГ-С можете преузети …ОВДЕ.
10. септембра 2020.

Јавна набавка активна електирчна енергија (ОПН: 09310000)

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Техничка спецификација ЕЕ 2020.
9. маја 2020.

Одлука о измени уговора – интерактивна табла са пројектором

Одлуку о измени уговора о јавној набавци добара – интерактивна табла са пројектором можете преузети …ОВДЕ.
28. фебруара 2020.

Јавна набавка добара – ђачка ужина за ученике од I до VIII разреда

Позив за подношење понуда Конкурсна документација
27. јануара 2020.

План јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки за 2020. годину можете преузети …ОВДЕ.