3. фебруара 2022.

Јавна набавка услуга – Набавка електричне енергије за потребе ОШ “20. октобар“ Сивац

Одлука о спровођењу поступкаОбразац структуре ценаОбразац трошкова припреме понудаУсловиТехничка спецификација 01.03.2022. год. Уговор о потпуном снабдевању електричном енергијом
22. септембра 2021.

Јавна набавка услуга – Набавка електричне енергије за потребе ОШ “20. октобар“ Сивац

Одлука о спровођењу поступкаОпшти подаци о јавној набавциМодел уговораОбразац структуре ценаОбразац трошкова припреме понудаУсловиТехничка спецификација 20.12.2021. год. Уговор о потпуном снабдевању електричном енергијом
26. октобра 2020.

Уговор о куповини уља за ложење ниско сумпорног горива

Уговор о куповини уља за ложење ниско сумпорног горива специјално НСГ-С можете преузети …ОВДЕ.
10. септембра 2020.

Јавна набавка активна електирчна енергија (ОПН: 09310000)

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Техничка спецификација ЕЕ 2020.
9. маја 2020.

Одлука о измени уговора – интерактивна табла са пројектором

Одлуку о измени уговора о јавној набавци добара – интерактивна табла са пројектором можете преузети …ОВДЕ.
28. фебруара 2020.

Јавна набавка добара – ђачка ужина за ученике од I до VIII разреда

Позив за подношење понуда Конкурсна документација
27. јануара 2020.

План јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки за 2020. годину можете преузети …ОВДЕ.
17. октобра 2019.

Јавна набавка – лож уље за ниско сумпорног горива специјално НСГ-С

Уговор о куповини уља за ложење