28. februara 2020.

Јавна набавка добара – ђачка ужина за ученике од I до VIII разреда

Позив за подношење понуда Конкурсна документација
27. januara 2020.

План јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки за 2020. годину можете преузети …ОВДЕ.
17. oktobra 2019.

Јавна набавка – лож уље за ниско сумпорног горива специјално НСГ-С

Уговор о куповини уља за ложење
7. oktobra 2019.

Јавна набака: радови на надоградњи анекса – топле везе зграде школе и фискултурне сале (ОПН: 45000000)

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 13.11.2019. год. Одлука о додели уговора
26. septembra 2019.

Јавна набавка – Екскурзија ученика и настава у природи за школску 2019/2020. годину

Позив за подношење понуда Конкурсна документација
24. marta 2019.

Јавна набавка – активна електрична енергија (шифра: 09310000)

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Техничка спецификација
21. februara 2019.

Јавна набавка добара – ђачка ужина за ученике од I до VIII разреда

Позив за подношење понуда Конкурсна документација
11. aprila 2018.

Уговор о вршењу услуге физичко-техничког и видео обезбеђења

Уговор о вршењу услуге физичко-техничког и видео обезбеђења можете преузети …ОВДЕ.