Јавна набавка услуга – Набавка електричне енергије за потребе ОШ “20. октобар“ Сивац

Обавештење
2. фебруара 2022.
Нерадни дани, државни празник
11. фебруара 2022.