Школска 2018/2019. година

Рб. Име и презиме Наставни предмет
1. Љиљана Лазаревић Продужени боравак
2. Ирена Павлик Проф.разредне наставе
3. Биљана Бајчетић Проф.разредне наставе
4. Ивана Шкеровић Проф.разредне наставе
5. Снежана Пувача Проф.разредне наставе
6. Снежана Лучић Проф.разредне наставе
7. Драгица Драгаш Проф. разредне наставе
8. Наташа Шаранчић Проф.разредне наставе
9. Љиљана Марцикић Наст .разредне наставе
10. Дејан Влашкалић Наст. разредне наставе
11. Јелица Марас Наст. разредне наставе
12. Јелица Ђуровић Проф. разредне наставе
13. Дубравка Јурић Проф. разредне наставе
14. Надежда Миковић Српски језик
15. Светлана Мајски Српски језик
16. Душица Гак Српски језик
17. Весна Ракић Математика
18. Данијела Пољаковић Математика
19. Бојан Самац Математика
20. Александар Бијелић Енглески језик
21. Тања Терзић Енглески језик
22. Душанка Бокун Енглески  језик
23. Маја Мандић Енглески  језик
24. Јела Павков Хемија
25. Злата Цвијовић Биологија
26. Марица Цветковић Биологија
27. Оливера Свитић Географија
28. Горан Влаховић Историја
29. Ивана Павков Историја
30. Станислава Лучић Физичко васпитање
31. Бранко Жежељ Физичко васпитање
32. Горан Вјештица Физичко васпитање
33. Дамир Залар Физичко васпитање
34. Стеван Баџа Физичко васпитање
35. Љиљана Вагић Физика
36. Снежана Перућица ТИО
37. Саша Чизмар ТИО
38. Наталија Кукољ Прокић ТИО
39. Љиљана Ланчушки Немачки језик
40. Уна Милићевић Немачки језик
41. Радослав  Рајић Музичка култура
42. Кристина Голубовић Ликовна култура
43. Бранко Милосављев Верска настава