Обавештење о добијеним средствима

ОШ “20. октобар” из Сивца је од Покрајинског секретаријата за спорт и омладину добила средства у износу од 119.000,00 динара. Средства су уплаћена 05.12.2018. године и намењена су за афирмацију школског и универзитетског спорта у АПВ. Иста су утрошена у целости, за куповину 2 кошаркашке табле и 6 зглобних обруча, на отвореном терену у школи у Новом Сивцу.

Завршни рачун за 2019. годину

Завршни рачун за 2018. годину

Завршни рачун за 2017. годину

Завршни рачун за 2016. годину

Завршни рачун за 2015. годину