Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2022/2023. год.

Образац за припрему програмског буџета
Финансијски план за 2022. годину
Образложење Финансијског плана за 2022. годину
Усклађен Финансијски план за 2022. годину

Завршни рачун за 2021. годину

Финансијски план за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину

Завршни рачун за 2020. годину

. . .

Обавештење о добијеним средствима

ОШ „20. октобар“ из Сивца је од Покрајинског секретаријата за спорт и омладину добила средства у износу од 119.000,00 динара. Средства су уплаћена 05.12.2018. године и намењена су за афирмацију школског и универзитетског спорта у АПВ. Иста су утрошена у целости, за куповину 2 кошаркашке табле и 6 зглобних обруча, на отвореном терену у школи у Новом Сивцу.

Фунансијски план за 2020. годину

Завршни рачун за 2019. годину

Финансијски план за 2019. годину

Завршни рачун за 2018. годину

Завршни рачун за 2017. годину

Завршни рачун за 2016. годину

Завршни рачун за 2015. годину