Школска слава
28. јануар 2022.
Јавна набавка услуга – Набавка електричне енергије за потребе ОШ “20. октобар“ Сивац
3. фебруар 2022.