Јавна набавка услуга – Набавка електричне енергије за потребе ОШ “20. октобар“ Сивац