Обавештење
27. августа 2021.
Јавна набавка услуга – Набавка електричне енергије за потребе ОШ “20. октобар“ Сивац
22. септембра 2021.