Обавештење
27. август 2021.
Јавна набавка услуга – Набавка електричне енергије за потребе ОШ “20. октобар“ Сивац
22. септембар 2021.