Примери добре праксе

25. јун 2024.

Огледни час

АЛИСА У ЗЕМЉИ   РАЧУНСКИХ  ОПЕРАЦИЈА У основно школи „20.октобар“ у Сивцу  одржан је огледни час из математике са ученицима трећег разреда. Наставна јединица  „Редослед рачунских операција […]
6. март 2024.

Угледни час

ДИГИТАЛНИ СВЕТ И ИНТЕРНЕТ У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ У основно школи „20.октобар“ у Сивцу одржан је угледни час из дигиталног света са ученицима трећег разреда. Наставна јединица […]