Komična  opera ,,Pop Ćira i pop Spira” 16.05.2018. god.