Kritičkim mišljenjem u borbi protiv nasilja 15.04.2019. god.