Школска 2018/2019. година

Рб. Име и презиме Наставни предмет
1. Љиљана Лазаревић Продужени боравак
2. Ирена Павлик Проф.разредне наставе
3. Биљана Бајчетић Проф.разредне наставе
4. Ивана Шкеровић Проф.разредне наставе
5. Снежана Пувача Проф.разредне наставе
6. Снежана Лучић Проф.разредне наставе
7. Данилка Виола Наст. разредне наставе
8. Наташа Шаранчић Проф.разредне наставе
9. Љиљана Марцикић Наст .разредне наставе
10. Дејан Влашкалић Наст. разредне наставе
11. Јелица Марас Наст. разредне наставе
12. Светлана Перуничић Проф. разредне наставе
13. Јелица Ђуровић Проф. разредне наставе
14. Дубравка Јурић Проф. разредне наставе
15. Надежда Миковић Српски језик
16. Светлана Мајски Српски језик
17. Душица Гак Српски језик
18. Милица Перовић Математика
19. Данијела Пољаковић Математика
20. Бојан Самац Математика
21. Александар Бијелић Енглески језик
22. Тања Терзић Енглески језик
23. Душанка Бокун Енглески  језик
24. Маја Мандић Енглески  језик
25. Зорица Јурић Хемија
26. Злата Цвијовић Биологија
27. Марица Цветковић Биологија
28. Оливера Свитић Географија
29. Горан Влаховић Историја
30. Ивана Павков Историја
31. Вељко Матић Физичко васпитање
32. Бранко Жежељ Физичко васпитање
33. Горан Вјештица Физичко васпитање
34. Дамир Залар Физичко васпитање
35. Љиљана Вагић Физика
36. Снежана Перућица ТИО
37. Саша Чизмар ТИО
38. Наталија Кукољ Прокић ТИО
39. Љиљана Ланчушки Немачки језик
40. Уна Милићевић Немачки језик
41. Радослав  Рајић Музичка култура
42. Кристина Голубовић Ликовна култура
43. Бранко Милосављев Верска настава