Распоред звоњења

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

по часовима од 1. до 5.часа

У условима реализације наставног процеса на основу дописа МПНТР број 601-00-00027/1/2020-15 од  дана 12.08.2020.године

СТАРИ СИВАЦ – НИЖИ РАЗРЕДИ
 

 

време

од до
8,00 8,30
8,35                  9,05 *10min ужина
9,15 9,45
9,50 10,20
  ·         20 минута пауза за дезинфекцију објекта
  ·         10,40 звоно за улазак
 

 

        време

10,50 11,20
11,25                 11,55 *10min ужина
12,05 12,35
12,40 13,10
   
НОВИ СИВАЦ – ВИШИ РАЗРЕДИ
                                                                  од                                                                         до
 

 

        време

8,00 8,30
8,35                    9,05 *10min ужина
9,15 9,45
9,50 10,20
10,25 10,55
·         20 минута пауза за дезинфекцију објекта
  ·                  11,15 звоно за улазак
 

 

        време

11,25 11,55
12,00                 12,30 *10min ужина
12,40 13,10
13,15 13,45
13,50 14,20

 

Директор школе
Ференц Лендак

 

zvono_270514