Спортске активности  ученика у недељи спорта 15.10.2018. год.