Svetski dan zdrave hrane obeležen je u Sivcu u OŠ „ 20.oktobar“ 16.10.2017. god.