Tara u poseti petacima na času geografije 07.11.2017. god.