STRUČNI TIMOVI ZA ŠKOLSKU 2020/2021.GODINU

TIM ZA ZAŠTITU UČENIKA OD NASILJA

 1. Ferenc Lendak-direktor
 2. Rajić Radoslav-nastavnik muzičke kulture
 3. Gordana Kankaraš-pedagog
 4. Marijana Kaljević-psiholog
 5. Đorđo Peruničić-sekretar škole
 6. Jelica Đurović-profesor razredne nastave
 7. . Branko Žeželj-profesor fizičkog vaspitanja
 8. Snežana Puvača-nastavnik razredne nastave
 9. Ljiljana Vagić- nastavnik fizike
 10. Zorica Jurić – predstavnik Sveta roditelja
 11. Danica Šepić -predstavnik Učeničkog parlamenta
 12. Aleksandra Potpara- predstavnik Školskog odbora

 

TIM ZA VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE RADA ŠKOLE

 1. Ferenc Lendak – direktor škole
 2. Olivera Svitić-profesor geografije
 3. Gordana Kankaraš-pedagog
 4. Iva Cmiljanić-predstavnik Učeničkog parlamenta
 5. Radmila Ačanski-predstavnik Školskog odbora
 6. Olivera Krstonošić -predstavnik Saveta roditelja
 7. Tanja Terzić– nastavnik engleskog jezika

 

TIM ZA ŠKOLSKO RAZVOJNO PLANIRANJE

 1. Ferenc Lendak-direktor
 2. Gordana Kankaraš-pedagog
 3. Marijana Kaljević-psiholog
 4. Nataša Šarančić -profesor razredne nastave
 5. Svetlana Majski-profesor srpskog jezika
 6. Dimitrije Rajić.-predstavnik Učeničkog parlamenta
 7. Milena Budimčev -predstavnik Saveta roditelja

 

STRUČNI TIM ZA INKLUZIVNO OBRAZOVANJE

 1. Ferenc Lendak-direktor
 2. Marijana Kaljević-psiholog
 3. Gordana Kankaraš-pedagog
 4. Svetlana Majski-profesor srpskog jezika
 5. Biljana Bajčetić-profesor razredne nastave

 

TIM ZA RAZVOJ ŠKOLSKOG PROGRAMA

 1. Gordana Kankaraš-pedagog
 2. Kristina Golubović-profesor likovne kulture
 3. Danijela Poljaković-nastavnik matematike
 4. Natalija Kukolj-Prokić-nastavnik tehničkog i informatičkog obrazovanja
 5. Ljiljana Vagić – nastavnik fizike

 

TIM ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE

 1. Snežana Lučić- profesor razredne nastave
 2. Gordana Kankaraš – pedagog
 3. Branko Milosavljev – veroučitelj

 

TIM ZA PROFESIONALNU ORIJENTACIJU

 1. Marijana Kaljević- psiholog
 2. Kankaraš Gordana- pedagog
 3. Zlata Cvijović-nastavnik
 4. Svetlana Majski – nastavnik
 5. Natalija Kukolj Prokić – nastavnik

 

TIM ZA RAZVOJ MEĐUPREDMETNIH KOMPETENCIJA I PREDUZETNIŠTVO

Članovi tima:

 1. Zlata Cvijović-natavnik biologije
 2. Ljiljana Marcikić-učitelj
 3. Radoslav Rajić-nastavnik muzičke kulture
 4. Gordana Kankaraš-pedagog

 

TIM ZA OBEZBEĐIVANJE KVALITETA I RAZVOJ USTANOVE

 1. Ferenc Lendak-direktor
 2. Marijana Kaljević- psiholog
 3. Gordana Kankaraš- pedagog
 4. Dušica Gak – nastavnik
 5. Bojan Samac – nastavnik
 6. Natalija Kukolj-Prokić – nastavnik
 7. Ljiljana Lančuški – nastavnik

 

PEDAGOŠKI KOLEGIJUM

Pedagoški kolegijum čine: direktor škole, pedagog, psiholog i rukovodioci stručnih veća.

Za ovu školsku godinu članovi Pedagoškog kolegijuma su:

 1. Gordana Kankaraš – pedagog
 2. Marijana Kaljević– psiholog
 3. Ferenc Lendak– direktor škole
 4. Dragica Dragaš– rukovodilac stručnog veća za razrednu nastavu
 5. Dušica Gak-rukovodilac stručnog veća za srpski jezik
 6. Aleksandar Bijelić– rukovodilac stručnog veća za jezike
 7. Goran Vlahović– rukovodilac stručnog veća za društvene nauke
 8. Ljiljana Vagić– rukovodilac stručnog veća za prirodne nauke
 9. Branko Žeželj – rukovodilac veća za likovnu i muzičku kulturu, fizičko vaspitanje
 10. Natalija Kukolj Prokić -rukovodilac aktiva za tehničko i informatičko obrazovanje