Пријем првака
31. август 2012.
Јесењи крос
30. септембар 2012.