Пријем првака
31. августа 2012.
Јесењи крос
30. септембра 2012.