Дечија недеља
7. октобар 2012.
Екскурзија осмог разреда
6. новембар 2012.