Дечија недеља
7. октобра 2012.
Екскурзија осмог разреда
6. новембра 2012.