Odobrena sredstva za video nadzore u dve osnovne škole na teritoriji opštine Kula