Набаква ђачке ужине за ученике ОШ “20 октобар“ Сивац 10.03.2014. год.
10. март 2014.
Распоред одржавања ваннаставних активности – Нови Сивац 2013/14
24. март 2014.