Професионална оријентација у нашој школи
30. април 2014.
Набавка уџбеника за социјално угрожене ученике од I до  VIII  разреда из Општег речникеа набавкије 22112000 – уџбеници 05.05.2014.  год.
5. мај 2014.