Набавка уџбеника за социјално угрожене ученике од I до  VIII  разреда из Општег речникеа набавкије 22112000 – уџбеници 05.05.2014.  год.
5. мај 2014.
Врњачка Бања – екскурзија VI разреда
12. мај 2014.