Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији АП Војводине за школску 2014/2015 годину