Препознајмо и зауставимо насиље – дружење чланова Вршњачког тима иученика четвртог разреда