54. Месец књиге
5. децембар 2014.
Дан толеранције – 16.новембар
10. децембар 2014.