54. Месец књиге
5. децембра 2014.
Дан толеранције – 16.новембар
10. децембра 2014.