Јавна набавка мале вредности за доделу уговора за набавку добара-ђачка ужина за ученике од I до VIII разреда, а за потребе наручиоца, ОШ “20 октобар“, улица М.тита 271 у Сивцу 06.02.2015. год.