Јавна набавка мале вредности JHMB 20/2015, за набавку добара у области енергетике 24.02.2015. год.