Час географије
12. март 2015.
Општинска смотра рецитовања
13. март 2015.