Opštinsko takmičenje za najbolju dečiju karikaturu ,,Mali Pjer“