Међународна смотра сценског учитељског стваралаштва

Светски дан шума
5. мај 2015.
Милица Рајић је освојила 2. место у Србији
9. мај 2015.