Јавна набавка радова – Радови на реконструкцији спортског терена у школском дворишту, а за потребе наручиоца ОШ “’20 октобар“ М.Тита 271 у Сивцу 17.06.2015. год.
17. јун 2015.
Тематске амбијенталне наставе за ученике V1 и V2
23. јун 2015.