Недеља толеранције
24. новембар 2015.
Хуманитарна помоћ
3. децембар 2015.