Јавна набавка добара – намирница за ужину ученика 11.02.2016. год.

„Искључивање као вид вршњачког насиља“ – едукативна радионица за родитеље
10. фебруар 2016.
Знаменитости, културно-историјски споменици и лепоте бивших југословенских република
12. фебруар 2016.